Home > Driver Windows > Intel 825xx Gigabit Driver Windows 7 64

Intel 825xx Gigabit Driver Windows 7 64

Contents

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Use implies license acceptance. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. http://directoryhint.com/driver-windows/intel-825xx-gigabit-driver-windows-7.php

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

Intel(r) 82566dm-2 Gigabit Network Connection Driver

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Software Applications OS Independent 22.4.0.1Latest6/16/2017 6/16/2017 Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* Drivers Installs Intel® Network Adapter drivers release 22.4.0.1 for Windows 7*.

  1. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.
  2. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.
  3. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  4. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.
  5. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.
  6. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  7. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.
  8. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for INTEL_825XX-GIGABIT-PLATFORM_A06_R290983.exe Download 1.Click Download File, to download the file. 2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Intel 825xx Driver In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Intel(r) 82567lm-3 Gigabit Network Connection Driver Versie Versie 11.13.51.0, A02 Categorie Netwerk Releasedatum 12 dec 2011 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:NIC_DRVR_WIN_R313802.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 11 MB Format-omschrijvingDell Het venster Opslaan in wordt weergegeven.3. find more info Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Intel 82579lm Driver Windows 7 Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

Intel(r) 82567lm-3 Gigabit Network Connection Driver

Dit kan uw computer beschadigen. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Intel(r) 82566dm-2 Gigabit Network Connection Driver Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Intel Gigabit Ethernet Driver Windows 10 Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. this page Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Het venster Self-Extractor (Zelfuitpakkend bestand) wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\DGHKG (hierbij staat DGHKG voor de naam van het bestand dat wordt gedownload). Gigabit Ethernet Driver Windows 7

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). http://directoryhint.com/driver-windows/intel-825xx-gigabit-windows-xp-driver.php Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

Klik op Install (Installeren).5. Intel 825xx Gigabit Platform Lan Network Device Driver Probeert u het later nog eens. Klik op Close (Sluiten) als het venster Download Complete (Downloaden voltooid) wordt weergegeven.

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door

Includes Intel® PROSet for Windows Device Manager*, advanced networking services (ANS) for teaming and VLANs, and SNMP. Probleemoplossingen en verbeteringen Oplossing van softwarefouten- Probleem opgelost waarbij het Intel 82579LM Gigabit-netwerkapparaat soms verloren gaat na het opnieuw opstarten. - CRC-fout opgelost wanneer de EEE-switch is ingeschakeld. - Fout opgelost MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel 825xx 10/100/1000 Ethernet Controller Driver Windows 10 Intel® 82566DC Gigabit Ethernet PHY Intel® 82566DM Gigabit Ethernet PHY Intel® 82566MC Gigabit Ethernet PHY Intel® 82566MM Gigabit Ethernet PHY Any Download Type (107) Any Download Type 107 Drivers 87 Firmware

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. useful reference Drivers Windows XP 64-bit Edition* 11.2Latest11/27/2006 11/27/2006 Show more No more matches Need more help?

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Drivers Linux* 3.5.17Latest12/7/2006 12/7/2006 UnixWare* Base Driver [eeE8.pkg] Drivers Base Driver for Intel® PRO/100 family of adapters for UnixWare* 7.x and OpenUNIX* 8.0.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Intel 825xx 10/100/1000 Ethernet Controller Driver Dit pakket bevat de driver voor de Intel 825xx 10/100/1000 Ethernet Controller en wordt ondersteund op Latitude, OptiPlex en Precision modellen met de volgende Windows-besturingssystemen: U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Het venster Self-Extractor (Zelfuitpakkend bestand) wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken in 'C:\DELL\DRIVERS\NNGMH'. (waarbij NNGMH staat voor de naam van het bestand dat wordt gedownload).

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”).

MD5: b4ec1d5fef37fd072cc371c75733e8e5 SHA1: 9d2de2e557bf8a8d3f0fe655910d6c6aa9c8ec26 SHA-256: a2960a2cfbd377b5b2c47e45377edc59c9f04c56c412c1ad4792894a24dea121 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 20.4.0.0,A01 10 nov Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Dit kan uw computer beschadigen.

Voorbereiden op downloaden... Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Als het venster van de Self-Extractor na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6. Drivers OS IndependentDOS 22.4.0.1Latest6/19/2017 6/19/2017 Administrative Tools for Intel® Network Adapters Software Applications This download installs version 22.4.0.1 of the administrative tools for Intel® Network Adapters.

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2.