Home > Driver Windows > Intel 825xx Xp Driver

Intel 825xx Xp Driver

Contents

Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Click the Install button. 6. navigate to this website

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" https://downloadcenter.intel.com/product/27623/Intel-82566-Gigabit-Ethernet-PHY

Intel(r) 82566dm-2 Gigabit Network Connection Driver

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. MD5: a22d4b01ead549f56e1441b3fa9139db SHA1: 64a7e5dc740e0253a82eec49ed83c985820406a1 SHA-256: 9036448bd5381e7fd4605a2707bd2d2545ed2338d832f76bdb5cc8eb829b74b6 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 17.2.0.0,A00 14 okt U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1.

  1. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.
  2. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.
  3. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.
  4. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.
  5. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.
  6. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren.
  7. Download indicates acceptance of license.
  8. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment). Intel Gigabit Ethernet Driver Windows 10 Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Intel(r) 82567lm-3 Gigabit Network Connection Driver Thank You for Submitting Your Review, ! U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=NNGMH Klik op OK.5.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Intel 82566dc Driver Windows 10 Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Intel(r) 82567lm-3 Gigabit Network Connection Driver

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de http://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=KFG2T Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Intel(r) 82566dm-2 Gigabit Network Connection Driver met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Intel 82566dm-2 Driver Windows 10 Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Klik op Installeren.5. useful reference Setup.exe) later kunt terugvinden.3. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Intel 82566 Gigabit Network Driver Windows 7

Er is een probleem opgetreden. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek my review here The Save In: window appears.3.

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Intel(r) 82566dm-2 Gigabit Network Connection Driver Windows 10 Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1.

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Intel 825xx Driver Voorbereiden op downloaden...

Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help? DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. http://directoryhint.com/driver-windows/intel-825xx-10-100-drivers.php Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.