Home > For Windows > Intel 5300 Driver Vista

Intel 5300 Driver Vista

Contents

Please do not enter contact information. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Let us help Identify my product Drivers and Downloads Automatically detect and update drivers and software. {{item.Title}} Date: {{item.PublishDateMMDDYYYY | date:'dd-MMM-yyyy'}} Version: {{item.Version}} ({{item.VersionStatus}}) OS: {{item.OperatingSystems}} Description: {{item.SummaryDescription}} View all Need http://directoryhint.com/for-windows/intel-5300-windows-vista-driver.php

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Title: Intel PRO/Wireless and WiFi Link Drivers 14.2.0.10 Vista 32-bit Filename: Wireless_14.2.0.10_Dv32.exe File size: 7.10MB (7,446,736 bytes) Requirements: Windows Vista / Windows 10 / Windows 10 64-bit Languages: Multiple languages License: De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labeled R202467.zip.exe.2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R202467. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Skip to content Home› Products› Wireless Products› Intel Ultimate N WiFi Link 5300 and Intel WiFi Link 5100 Products›

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Updating the driver version can resolve different compatibility issues, fix related errors spotted throughout the product’s usage, add support for new operating systems, improve transfer speed, as well as bring various Wifi Driver For Windows 7 32 Bit Er is een probleem opgetreden.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Wifi Driver For Windows 7 Dell Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

  1. All rights reserved.
  2. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.
  3. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.
  4. Product information Download the list of laptops with the Intel Ultimate-N WiFi Link 5300 File Type/Size:PDF 16KB Intel Ultimate N WiFi Link 5300 product brief File Type/Size:PDF 574KB Intel WiFi Link
  5. Go to Device Manager (right click on My Computer, choose Manage and then find Device Manager in the left panel) 2.
  6. Probeert u het later nog eens.
  7. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

Intel Wifi Link 5100 Agn Driver Windows 10

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. http://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=1T47J De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10 Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Wifi Drivers For Windows 7 64 Bit U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. navigate to this website Choose to select the location of the new driver manually and browse to the folder where you downloaded the driver About Wireless LAN Driver: Windows OSes usually apply a generic driver Enabling the wireless card allows systems to read chipset information and manufacturer name, as well as connect to a network without using an Ethernet cable. Intel Intel(R) WiFi Link 5300, Intel(R) WiFi Link 5100, Intel(R) WiFi Link 5000 Series WLAN Half-Mini Card, v.TIC157813, A00 Installer package for Win 7 64-bit release 12.4.x supporting Intel(R) WiFi Link Wifi Driver For Windows 7 Ultimate

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. In order to manually update your driver, follow the steps below (the next steps): 1. More about the author Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Wifi Driver For Windows 7 Hp Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\R202467

Contact support Give Feedback Did you find this information useful?

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Tiger Team Terms and Conditions Cookie Policy Privacy Policy About Contact Us Advertise © Copyright 2017 FileHippo s.r.o. Intel Wifi Link 5300 Antenna Connections U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

The file will download to your desktop.4.If the Download Complete window appears, click Close. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Remember me Forgot your Intel username or password? click site Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Therefore, if you wish to apply this package, click the download button, and setup the wireless card on your system. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.