Home > Graphics Driver > Install Intel Video Drivers Dell Laptop

Install Intel Video Drivers Dell Laptop

Contents

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), MD5: 857151b5079070d0fbe4be48fa01ecf9 SHA1: 278bcbac29a7aa314b1459727caf51b8ec73e105 SHA-256: d1b82226c12aa8c4eba90e29d7c7773f117bf797c78de7cbc100aaf28c74c737 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 10.18.14.4062,A04 22 jul Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Click Browse and select the directory where the driver files are found. navigate here

Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Klik op de knop Start en daarna op Uitvoeren.7. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Dell Intel Hd Graphics 4000 Driver Windows 7 64 Bit

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van

  • U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"
  • Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.
  • De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van
  • DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.
  • Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"
  • Probeert u het later nog eens.
  • Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn
  • Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u
  • Probeer het opnieuw.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 64 Bit De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Als het venster van de Self-Extractor na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Het venster Opslaan in: wordt weergegeven. 3.

Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. Intel Hd Graphics 4000 Driver Windows 10 System One System Two Computer Type: PC/Desktop System Manufacturer/Model Number: Lenovo IdeaCenter K450 OS: Windows 10 Pro X64 15063.483 CPU: Intel Quad Core i7-4770 @ 3.4Ghz Memory: 16.0GB PC3-12800 DDR3 SDRAM Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Dell Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Free Download

Probeer het opnieuw. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Dell Intel Hd Graphics 4000 Driver Windows 7 64 Bit Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Dell Graphics Drivers For Windows 7 Free Download Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. check over here De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Dell

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. his comment is here To avoid potential installation incompatibilities, we recommend that you first check with your computer manufacturer and use the driver software provided.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Het venster Self-Extractor (Zelfuitpakkend bestand) wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken of te unzippen in C:\DELL\DRIVERS\XGPWM. (Waarbij XGPWM de naam is van het bestand dat

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Er is een probleem opgetreden. Dell Graphics Drivers For Windows 10 64 Bit Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. weblink Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

The file will download to your desktop.4. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Er is een probleem opgetreden. Just let it be for a minute or so to finish install, then power button...

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten.

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. Probeert u het later nog eens.

De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.