Home > Graphics Driver > Integrated Video Drivers

Integrated Video Drivers

Contents

Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Please do not enter contact information. The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. http://directoryhint.com/graphics-driver/integrated-video-driver.php

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Intel Graphics Driver Windows 10

Download en installeer alle vereiste programma's die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4. Here is a snapshot of the changelog from NVIDIA’s most recent graphics driver package, released on January 5, 2013: These sorts of performance increases in updated graphics drivers are not uncommon. Klik op Install (Installeren).5.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Get the answer Ares_Oct 10, 2008, 11:52 AM Make sure your BIOS defaults to looking for video cards in PCI-E or PCI.Open up device manage Uninstall the integrated driversTurn off computerPut Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Intel Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Probeert u het later nog eens.

Lees de release-informatie in het dialoogvenster.3. Intel Graphics Driver Windows 7 Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Sign in here.

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Intel Hd Graphics Family Driver Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

  • Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.
  • Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.
  • Search Support Support Home Drivers & Software Drivers & Software Stay up-to-date with the latest downloads for your Intel® products Automatically update your drivers Keep your system up-to-date with this tool
  • Ask us a question Need more help?
  • MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,
  • U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Intel Graphics Driver Windows 7

Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\82265 https://www.computerhope.com/issues/ch000680.htm Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. Intel Graphics Driver Windows 10 Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. navigate to this website Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. JAYDEEJOHNOct 11, 2008, 5:05 AM The auto selection usually works, but sometimes it quirky, so its best to "force" it and use the PCIE option aj95Oct 11, 2008, 8:10 AM OK, Intel Graphics Driver Scanner

De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. http://directoryhint.com/graphics-driver/integrated-video-driver-download.php Let Windows redetect drivers If you have not recently reinstalled Microsoft Windows, it's possible that your video drivers are corrupt.

Let us help Identify my product Download Drivers and Software View and download specific drivers and software for your system. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit if that didnt work, then1-go to bios and disable the integrated gpu.2- just install your new gpu (put it in the slot).how to disable in the bios. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. With Intel getting serious about integrated graphics performance with their upcoming Haswell graphics architecture, they are now starting to release more frequent video driver updates, too. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Intel(r) Hd Graphics Family Updated: 04/26/2017 by Computer Hope Users who have motherboards with on-board video may have issues with locating the proper drivers for their video card.

Drivers Windows 8, 64-bit*Windows 7, 64-bit* 15.28.24.64.4229Latest6/5/2015 6/5/2015 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe) Drivers This download installs the Intel® HD Graphics Driver version 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) for Windows XP*, Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Share: Comments: Chris Hoffman is a technology writer and all-around computer geek. http://directoryhint.com/graphics-driver/installing-video-drivers-ubuntu.php Drivers Windows XP 32-bit Edition* 14.51.11.5437Latest2/13/2013 2/13/2013 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe) Drivers Installs the Intel® HD Graphics Driver 64-bit version 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437).

However, graphics drivers for your NVIDIA, AMD, or even Intel graphics hardware are a big exception. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Drivers Windows 8.1, 32-bit*Windows 8, 32-bit*Windows 7, 32-bit* 15.28.24.4229Latest6/5/2015 6/5/2015 Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8-64-bit Drivers Downloads and installs the Intel® HD Graphics Driver versions 15.28.24.4229 and 15.28.24.64.4229 for If you see both Intel and NVIDIA hardware on a laptop, your laptop is using NVIDIA’s Optimus technology to intelligently switch between its better-for-battery-life Intel graphics and better-for-gaming-performance NVIDIA graphics. aj95Oct 11, 2008, 8:11 AM cant i just skip a part of it and start from line 4? Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Drivers Windows XP Professional x64 Edition* 14.25.64.4704Latest10/9/2006 10/9/2006 Intel® Graphics Driver - Linux* [IntelGraphics_060704.tar.gz] Drivers Intel® Graphics driver for Linux* (includes AGP GART and DRM kernel modules) Drivers Linux* 20041217Latest12/17/2004 12/17/2004 In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek it should be there. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Search Support Support Home De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren.