Home > Intel Graphics > Integrated Intel Graphics Media Accelerator X3000 Driver

Integrated Intel Graphics Media Accelerator X3000 Driver

Contents

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Contact support Feedback Did you find this information useful? U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw check my blog

OEM LICENSE: You may reproduce and distribute the Software only as an integral part of or incorporated in Your product or as a standalone Software maintenance update for existing end users Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/software/hd-gma/hd-graphics-drivers-and-graphics-media-accelerator-drivers-overview.html

Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit

The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Such license agreement may be a "break-the- seal" license agreement. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Explore Further Vga Graphics Driver Graphics Accelerator Graphics Card Sponsored Products Category Category Drivers Subcategory Video Drivers Publisher's Description+ From Intel: This document refers to systems containing the following Intel chipsets:

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Download.com cannot completely ensure the security of the software hosted on third-party sites. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 8.1 64 Bit De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren.

Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. https://downloadcenter.intel.com/download/18228/Intel-Graphics-Media-Accelerator-Driver-for-Windows-7-64-exe- Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. Intel Graphics Media Accelerator Hd U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Volg de overige instructies om de update uit te voeren.Installatie op de harde schijf (via WinZip) met bestand Setup.exeDownloaden1.

Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=7JC6K Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 10 Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.

Please submit your review for Intel Graphics Media Accelerator Driver 1. click site You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5. The drivers included with this distribution package are designed to function with Microsoft Windows XP SP2 or later. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 10 64 Bit

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. ConsThe only con with this is that I couldn't use it with my vista compatible computer. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. http://directoryhint.com/intel-graphics/integrated-intel-graphics-media-accelerator-4500-driver.php Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows Xp U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Klik op OK.5. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Intel Graphics Media Accelerator Windows 10 Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

Summary: (10 characters minimum)0 of 1000 characters Submit The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. http://directoryhint.com/intel-graphics/integrated-intel-graphics-media-accelerator-x4500hd-xp-driver.php You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Klik op Installeren.5. Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. Drivers Windows Vista 64* 15.22.54.64.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Remember me Forgot your Intel username or password? Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2.

Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.