Home > Intel Wireless > Intel 4965agn Driver Vista 64

Intel 4965agn Driver Vista 64

Contents

All rights reserved. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Server Error 403 - Forbidden: Access is denied. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. news

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. All rights reserved. Need more help? https://downloadcenter.intel.com/product/50566/Intel-Wireless-WiFi-Link-4965AGN

Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver

You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1. Regulatory Documents for Intel® Wireless Products Frequently Asked Questions about Intel® Wireless Adapters Customer Support Options for Discontinued Intel® Wireless Products Creating and Managing Wi-Fi Network Profiles with Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links.

  • met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.
  • EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  • Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Run Intel Driver Update Utilityto automaticallydetect driver or software updates.About Intel driversThe driver or software for your Intel component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. Read More... Intel 4965agn Antenna Connections or itssuccessor.

You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver Windows 10 Please do not enter contact information. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Enabling the wireless card allows systems to read chipset information and manufacturer name, as well as connect to a network without using an Ethernet cable.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Intel Wireless Wifi Link 4965agn Problems Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5. Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver Windows 10

MD5: 5837162c740d02d4eaec7fb4fb50618d SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Latitude MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver Windows Vista 32 Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Intel Software License Agreement X The terms of the software license agreement included with any software you download will control your

APPLICABLE LAWS. http://directoryhint.com/intel-wireless/intel-4965agn-driver-windows-vista.php Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze This will help if you installed a wrong driver.Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Intel 4965agn Upgrade

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Title: Intel PRO/Wireless and WiFi Link Drivers 14.3.0.6 Vista 64-bit Filename: Wireless_14.3.0.6_Dv64.exe File size: 8.00MB (8,391,696 bytes) Requirements: Windows Vista 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit Languages: Multiple languages You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. More about the author Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit* 15.3.1Previously Released11/15/2012 11/15/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.

The file icon appears on your desktop. Intel Wireless Wifi Link Driver For Windows 7 Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software SINGLE USER LICENSE.

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Intel Wireless Wifi Link 4965agn Driver Windows 8 Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Supported Operating Systems for Intel® Wireless Products Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. click site Supported Operating Systems for Intel® Wireless Products Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria.

You may not remove any copyright notices from the Software. Choose to select the location of the new driver manually and browse to the folder where you downloaded the driver About Wireless LAN Driver: Windows OSes usually apply a generic driver Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Identify Your Intel® Wireless Adapter and Driver Version Number Determine If My Computer Is Running Windows* 32-bit or 64-bit OS Install & Setup Install & Setup Sorry, there are no results

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.

However, in order to use all available features of this hardware, you must install the appropriate drivers. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.